Program adaptacyjny „MAMO, TATO IDĘ DO PRZEDSZKOLA”


Pierwsze spotkanie informacyjne odbywa się na początku roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna edukację w naszym przedszkolu.
Podczas zebrania Rodziców informuje się o zasadach funkcjonowania placówki , formie odpłatności , godzinach otwarcia i innych sprawach organizacyjnych.
Podczas niego, z prezentacji multimedialnej rodzice dowiadują się w jaki sposób mogą przygotować siebie i dziecko do nowych wyzwań, jakie stają przed
nimi w momencie gdy ich dziecko przekracza mury przedszkola.

Jeżeli chcesz by Twoje dziecko gotowe wkroczyło w przedszkolny świat przyjrzyj się mu uważnie i zastanów się :

 • Czy jest samodzielne ? ( umie samo umyć ręce i buzię itp. )


 • Czy potrafi zapytać się lub poprosić o coś ?


 • Czy mówi wyraźnie ? (na tyle, aby obca osoba mogła go zrozumieć)


 • Czy odpoczywa po obiedzie ?


 • Czy nawiązuje kontakty społeczne ?


 • Czy ma wystarczająco rozwinięta koordynację ruchową ?Następnie poproszono rodziców by zastanowili się i wypełnili odpowiednie karty z pytaniami dotyczącymi m.in.:

 • Wszelkich zachowań dziecka w różnych sytuacjach


 • Alergii pokarmowych i nie tylko


 • Stanu zdrowia


 • Nietolerancji pokarmowych


 • Ulubionych zabaw


 • Innych istotnych informacji o dzieckuSpotkanie to ma również na celu rozwianie wątpliwości dotyczących sytuacji , o które najbardziej niepokoją się rodzice :

 • Leżakowanie


 • Płacz dziecka przy rozstaniu


 • Samoobsługę dzieckaRodzice mają również okazję do zadawania pytań zarówno kierownictwu przedszkola jak i wychowawczyni grupy . Jest również czas na indywidualne kontakty nauczycielki z rodzicami . Nauczycielka wspólnie z rodzicami ustala również terminy dni otwartych , w których uczestniczyć będą zarówno rodzice „maluchów” jak i ich pociechy . Podczas tych spotkań (czerwiec/lipiec) dzieci wraz rodzicami uczestniczą w zabawach zorganizowanych przez nauczycielkę , zapoznają się z pomieszczeniami przedszkola ( szatnia – szafka i znaczek rozpoznawczy , łazienka , toalety, miejsce poobiedniego odpoczynku , gabinet dyrektora , itp. ) . Dzieci maja okazję wraz z innymi przedszkolakami zjeść zupę, pobawić się w ogrodzie przedszkolnym .
Po takich spotkaniach każdy rodzic dowiedział się czy lub w jakim stopniu jego dziecko gotowe jest do wkroczenia w przedszkolny świat .
Szanowni Państwo!

Wiele dzieci rozpoczyna samodzielne życie w przedszkolu z płaczem , strachem . Wielu dorosłych twierdzi , że jest to sytuacja normalna , że trzeba to przetrzymać , a dziecko musi się przyzwyczaić .
Chciałabym , aby w naszym przedszkolu dziecko nie musiało tego robić . Staramy się stworzyć takie warunki , aby start w naszej placówce przebiegał łagodnie , aby dziecko chciało tu być i czuło się bezpiecznie . Tylko wtedy można powiedzieć , że przedszkole jest dobre , bo zaspokajane są potrzeby dziecka . Nie jest to takie trudne : nie potrzeba wielkich nakładów finansowych , rewolucji w finansowaniu placówki , dodatkowych etatów , konieczna jest za to dobra wola i życzliwa atmosfera . Zaistnieją wówczas dla dziecka warunki do poznawania świata , zdobywania nowych umiejętności . Przedszkole zaś nie będzie kojarzyło się z miejscem odosobnienia .
Przedszkole nie można działać niezależnie od najważniejszego dla dziecka środowiska rodzinnego . Muszą to być zazębiające się obszary funkcjonowania malucha . Przedszkole musi wykazywać gotowość do elastycznych form współpracy . Aby było to możliwe wystarczy miła uwaga o dziecku , pokazanie się w codziennej pracy , krótka porada . Przedszkole nie zastąpi rodziców , nie zdejmie odpowiedzialności za rozwój i wychowanie dziecka . Przedszkole powinno wspomagać ich , a w razie potrzeby kompensować braki , ale nie może postępować wbrew woli rodziców . Dlatego konieczne jest uzgodnienie celów , zasad postępowania , wprowadzania sposobów skutecznego przepływu informacji . Chcemy obudzić w rodzicach poczucie przynależności do wspólnoty przedszkolnej , uczynić ich sojusznikami .
Aby ułatwić ten start proponuję Państwu program adaptacyjny „ MAMO, TATO IDĘ DO PRZEDSZKOLA” , który pozwoli mi poznać Państwa dziecko, jego upodobania i potrzeby . Z tego względu serdecznie zapraszam rodziców i nowo przyjęte dzieci do systematycznego uczestniczenia w zajęciach które będą organizowane miesiącach letnich na terenie naszego przedszkola.
W tym czasie przedszkolaki oddadzą się wspaniałej zabawie , a ich rodzice pomogą przejść swoim dzieciom trudy adaptacji .
Pamiętajcie, że Wasz życzliwy stosunek do przedszkola, rozbudzi u dziecka zaufanie do personelu i ułatwi kontakt z nauczycielką .


PROGRAM ADAPTACYJNY REALIZUJEMY W KAŻDYM ROKU SZKOLNYM, W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH POPRZEDZAJĄCYCH PRZYJŚCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Pierwsze spotkanie rodziców dzieci, które przyjdą do przedszkola we wrześniu 2008 roku.

11 lipca 2008 roku do przedszkola zawitały nowe maluszki, które rozpoczną swoją edukację od września bieżącego roku. Dzisiaj pani Dorotka zaczarowała dzieci w pieski. Za tydzień znowu się spotkamy!